A convicción profunda da actualidade da revolución, fai necesaria a organización política da clase obreira.

G. Lukács
 

viernes, 30 de octubre de 2015

AS MENTIRAS DO PP, OS DEVEZOS DE UNIDADE E O SECTARISMO DOS LIDERADOS POLÍTICOSCarlos Dafonte

O réxime actual atópase en crise; son numerosos os sectores da sociedade que rexeitan o sistema político actual, o dominio social, económico e político da oligarquía e a aplicación de políticas neoliberais para saír da situación económica que as leis propias do capitalismo conducen ás diferentes sociedades.
Os casos de corrupción na maioría dos partidos e organizacións políticas cando controlan institucións do estado e a incapacidade deste, por estar ó servizo do beneficio fácil e a explotación da forza de traballo, de poñer fin á mesma, axudan a agravar unha situación de descontento xeneralizado que só en contadas ocasións, se manifesta nas rúas.

lunes, 19 de octubre de 2015

EL JUEGO SE TERMINA
Ángeles Maestro
(Ponencia presentada nas xornadas “Sair do euro”) 
La tragicomedia representada por Syriza este verano de 2015 ha tenido la virtud de poner de manifiesto ante grandes sectores de la población las claves del momento político que caracteriza a las sociedades de una buena parte de los países de Europa y América Latina. Se han hecho evidentes puntos de ruptura que hasta este momento sólo eran percibidos por minorías con capacidad de influencia muy limitada.

sábado, 10 de octubre de 2015

"PROBLEMA NACIONAL" OU PROBLEMA ESPAÑOL.Roberto Laxe

Desde o progresismo centralista seguen erre que erre coa teima de que o proceso catalán é un problema catalán... A ver se o entendemos, o problema catalán, como o vasco ou o galego, é o problema da conformación dun estado plurinacional baixo mando do exercito español, "garante da unidade nacional"... española, como din a Constitución, texto que no seu artigo 135 impón o pago da débeda por cima de calquera outro gasto.