A convicción profunda da actualidade da revolución, fai necesaria a organización política da clase obreira.

G. Lukács
 

sábado, 29 de agosto de 2015

O "POLITICAMENTE CORRECTO", O LADO ESCURO DO ESTADO DE BENESTAR.
 Roberto Laxe

Porqué considéranse provocadoras as declaracións dun machista e racista redomado como D Trump, cando todos e todas sabemos que a sociedade é machista e racista? Non será que o Estado do Benestar ten o seu lado escuro?
O Estado do Benestar é froito das grandes conquistas sociais da posguerra, cando o mundo queda, por dicilo dalgunha maneira, nun empate entre a expropiación da burguesía e o dominio do imperialismo ianqui. Este, a través do Plan Marshall, reconstrúe unha Europa (e non só Europa, grandes zonas de Asia e o norte de Africa están destruídas) devastada pola guerra, e grazas ao reseteo do sistema froito desa devastación, da caída escandalosa do nivel de vida da clase obreira, reducida á miseria máis absoluta, prodúcese unha nova acumulación primitiva de capital que xera unha sobreacumulación de capital.

viernes, 21 de agosto de 2015

A SITUACIÓN POLÍTICA NO ESTADO ESPAÑOL NO CONTEXTO DA ACTUAL SITUACIÓN INTERNACIONAL NO VERÁN DO ANO 2015

Carlos Dafonte

Se tiveramos que establecer unha soa característica da situación mundial na que se vai levar a cabo o próximo proceso electoral no estado español, pola que se pode definir, afirmaría sen ningunha dúbida que o crecemento a nivel mundial dos enfrontamentos, na maioría das áreas xeopolíticas do planeta, das dúas cadeas imperialistas; o que significa poñer nun primeiro plano as contradicións entre as diferentes oligarquías, nun período onde a saída  da crise aínda non ten un horizonte próximo, con elementos moi preocupantes para a paz no planeta.
O enfrontamento prodúcese no eido militar, no económico e no ideolóxico. No primeiro gastando enormes cantidades en cada vez facer armamento máis sofisticado e caro, que se podían empregar doutro xeito. Tentando conseguir vantaxes estratéxicas e xeopolíticas que permitan unha superioridade sobre o adversario, aínda que nunca se chegue a un enfrontamento directo. Creándolles problemas de todo tipo a aqueles que non acepten as condición impostas polo imperialismo liderado polos EEUU e se considera milita no campo contrario

lunes, 10 de agosto de 2015

A POLÍTICA NO POSTO DE MANDO!Roberto Laxe
Unha vez pasado o verán, no estado español asistiremos a dous plebiscitos, un así declarado abertamente polos seus convocantes, que son as eleccións catalás de setembro.
Dous meses despois asistiremos a un novo plebiscito, agora a nivel estatal, e cos resultados catalanes sobre a mesa. Un plebiscito entre o "bunker" do PP/Ciudadanos, que defenden a Constitución contra vento e marea (non vai con segundas, ou si?); os "reformistas" do réxime, que queren mudar sen tocar a esencia da constitución, e os que falan, xa dun xeito claro ou ambiguo, da necesidade da romper con ela.