A convicción profunda da actualidade da revolución, fai necesaria a organización política da clase obreira.

G. Lukács
 

jueves, 24 de octubre de 2013

ALGUNHAS CONSIDERACIÓNS SOBRE A SITUACIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL


Carlos Dafonte

A crise económica non debe ser para as xentes da esquerda revolucionaria a principal e única consideración a salientar na situación actual. Esta é un proceso consubstancial co capitalismo, o seu desenvolvemento a xera, e sérvelles, ós máis poderosos para concentrar capital, eliminar competidores e modificar no seu beneficio as condicións de explotación da forza de traballo.
O que nos debe preocupar máis e que despois de varios lustros de ataque organizado a nivel mundial contra os traballadores, sobre todo no centro do sistema capitalista, é si o que afirmou Trotski no Programa de Transición aprobado en 1938, de que “a situación política mundial caracterizábase pola crise histórica da dirección do proletariado” é hoxe tamén unha realidade, nunha situación na que non hai máis saída, de acordo ós intereses dos asalariados, que a substitución do capitalismo por unha nova formación social onde o modo de produción capitalista non sexa hexemónico.
Naquel intre o revolucionario soviético referíase a quen tiña a responsabilidade de dirixi-la revolución mundial, a Internacional Comunista ou III ª Internacional. organismo que naceu como resultado da visión política, do traballo e da necesidade que Lenin consideraba para a extensión da revolución, consideraba inviable a posibilidade do “socialismo nun só país”; pero Lenin morreu en 1924; hoxe por non existir un organismo internacional desas características, podemos afirmar que a incapacidade das forzas revolucionarias para dar unha resposta organizada á agresión do imperialismo contra os pobos e @s traballador@s e como superala, debe ser un dos elementos centrais do análise da situación política; posiblemente o máis importante. Mentres non se solucione o problema da dirección política, o capitalismo terá maiores facilidades para impoñe-los seus criterios e cargará, como é lóxico nun sistema baseado na explotación, sobre as costas da forza do traballo os custes de toda crise.

viernes, 11 de octubre de 2013

EMPRESAS ELÉCTRICAS E BANQUEIROS: COMO A OLIGARQUÍA EXPLOTA Ó POBOCarlos Dafonte.
A oligarquía española é cecais das máis explotadoras e corruptas dos países que configuran a U.E..Para enfrontarse ó pulo do movemento obreiro, un dos máis poderosos do continente, desde principios do século pasado, utilizou o exército e a posterior ditadura militar, para derrotalo e descabezalo, elevar a súa taxa de ganancia, e, o contrario que a italiana e alemá, ó entrar nun proceso democrático despois da morte do ditador, non pagou ningunha peaxe pola súa actitude durante máis de corenta anos: as súas fortunas, gañadas dun xeito ilexítimo, foron garantidas e ningunha empresa ou familia das que apoiaron a sublevación e posterior ditadura, sentouse nun banquiño dos acusados para dirimi-las súas responsabilidades políticas ou pagaron como no caso de Alemaña, as indemnizacións ás vítimas cas súas fortunas.

sábado, 5 de octubre de 2013

A AVE E A APOSTA SOBERANISTA DO BNG

Roberto Laxe

Se ha un proxecto central para o capital español ese é a construción das liñas da AVE. Central desde un punto de vista económico, pois supón o saqueo puro e simple das contas do estado por parte das grandes construtoras, OHL, ACS, FCC, etc., etc. É un saqueo porque levan gastado nel máis de 50 mil millóns de euros, so na Galiza 6 mil millóns, tendo en conta que as obras publicas no Estado Español páganse mais que na Alemaña, con salarios mais baixos.