A convicción profunda da actualidade da revolución, fai necesaria a organización política da clase obreira.

G. Lukács
 

miércoles, 27 de febrero de 2019

UNHA PANTASMA PERCORRE O MUNDO, A "UBERIZACIÓN"...

Roberto Laxe
Ou así o pensan todos os impresionistas do Estado Español (e non só), que son lexión, que confunden relacións sociais coas súas formas xurídicas; e crense cos ollos pechados a bobada esa de que cambiando un nome cámbiase a forma de explotación e o sistema no que apoiase.
As teorías pos modernas