A convicción profunda da actualidade da revolución, fai necesaria a organización política da clase obreira.

G. Lukács
 

miércoles, 6 de marzo de 2013

SEXUALIDADE NON É MATERNIDADE
Xulia Mirón

A evolución da sexualidade estudada unicamente desde o ángulo biolóxico é asimilar unha soa aresta do problema, e sabemos que hai múltiples factores de toda índole que interfiren nela. Os poucos estudos que hai sobre a sexualidade non son publicados para que estean ao alcance de todas e todos e, sobre todo, para os e as máis novas; “o obxecto da supresión da actividade sexual é producir un individuo que se axuste á orde autoritaria, ao que se someterá a todas as miserias e degradacións” (Wilhem Reich), e así manter a orde establecida dentro deste sistema capitalista.

É máis, estes estudos realízanse desde un punto heterosexual e a maioría deles vinculados ao control da natalidade, porque o noso pasado histórico vese reflectido neles. Sen dúbida as raíces históricas da regulación da sexualidade, constitúe elemento imprescindible para comprender a realidade actual. Todo iso porque o sexo segue sendo tabú, un tema vergoñoso na nosa sociedade e sobre todo porque cando se trata faise desde a óptica da reprodución, non do pracer.


De que falamos

O sexo non é só a capacidade biolóxica de se reproducir, é tamén un malla social de atraccións, unións, de interaccións organizadas, polo que en condicións concretas, é un factor de desigualdade e opresión. Como todo nesta vida a sexualidade non é un elemento illado na sociedade senón que se constrúe na historia.

En aparencia en épocas como esta, no que temos que convivir coa posibilidade dunha destrución inimaxinable, cando é máis probable que a xente se volva perigosamente exasperada no referente á sexualidade faise máis necesario falar dela. En consecuencia, a sexualidade debe tratarse con especial interese en épocas de forte tensión social.

Doutra banda, nos últimos anos fixéronnos crer que os desordenes na sexualidade era un tema superado polas leis aprobadas sobre igualdade, contra a violencia e sobre todo coa lei dos matrimonios gais, pero nada mais lonxe da realidade. Os actuais conflitos sobre os valores sexuais e a conduta erótica teñen moito en común coas disputas relixiosas de séculos pasados, como nos lembran constantemente a Igrexa e as institucións do réxime do 78; o que nos demostra que estamos moi lonxe de superalos.

A sexualidade na historia

As expresións sociais da sexualidade ao longo da humanidade foron múltiples. Nas primeiras comunidades cavernarias, cando se descoñecía a súa función reprodutiva, a conduta sexual realizábase para a satisfacción inmediata do instinto. Naquela época a supervivencia e a reprodución da especie era a prioridade absoluta, había que buscar o sustento día a día e o fogar eran apenas refuxios transitorios. O sexo adquire un lugar fundamental para a civilización cando se descobre a asociación entre o coito e o embarazo.

Sobre esta base, un dos aspectos fundamentais do pensamento occidental que mais influencia tivo sobre a moral sexual é a noción de “natureza humana”, un concepto básico da Igrexa católica Romana, onde o sexo debe ser desenvolvido só dentro do matrimonio para procrear, por tanto calquera outra forma de expresión da sexualidade esta prohibida. Non aparece na Biblia nada sobre os actos lésbicos, nin mención á masturbación feminina, antes ao contrario estaba prohibida. A virxinidad ten unha importancia dentro da Igrexa católica, é algo que se lles esixe ás mulleres como fidelidade ao home até o matrimonio.

Posteriormente, “coa desaparición da economía de subsistencia que predominara na Europa pre-capitalisa, a unidade de produción e reprodución-para-o-uso chegou ao seu fin; estas actividades convertéronse en portadoras doutras relacións sociais á vez que se facían, sexualmente diferenciadas”. Esta frase de Silvia Federici en “Caliban e a bruxa” é clara, foi a aparición da economía mercantil e a produción para o mercado, o que vai provocar unha drástica transformación das relacións sociais e das interaccións entre os sexos.

Obviamente, todas esas limitacións cristalizaron en normas reguladoras sobre o incesto, o matrimonio, o divorcio ou a homosexualidade, etc., que foron moitas e moi amplas desde o Dereito Romano e máis adiante co Código Napoleónico, inspirador de moitas leis actuais, desempeñan un papel represivo no ámbito sexual, nun papel non moi diferente ao que a relixión e os costumes cumpren noutras culturas e sociedades.

Sexualidade e política

“A Revolución Rusa foi o primeiro Estado en alcanzar os maiores avances sociais no que se refira á liberdade da sexualidade. En decembro de 1917 os bolxeviques acabaron con toda lei anti-homosexual, legalizaron o aborto (libre e gratuíto), garantiron o divorcio e atacouse a base material da opresión das mulleres e dos homosexuais” (artigo de Corrente Vermella, A Unión Soviética: da liberación sexual á represión).

A II República, supuxo un avance importante para a muller, polo menos no plano legal. En primeiro momento pasa a ser un suxeito social con dereitos, con capacidade xurídica sen a autoridade do marido, pai ou irmán. Apróbase o matrimonio civil, o dereito ao divorcio de mutuo acordo, a patria potestade para as mulleres, abolición da prostitución, en Cataluña dispénsanse anticonceptivos e aproban a lei do aborto. Suprímese o adulterio aplicado á muller. Anulouse o ensino das ordes relixiosas, implantar a coeducación (escolas mixtas), abolición das materias domésticas e relixiosas, ábrense escolas nocturnas. Esta claro que a pesar dos avances en cuestión de leis a sexualidade seguía sendo unha materia pendente, polo poder da Igrexa e os costumes mesmo baixo a República.

Co golpe militar de Franco anularíanse todos os avances conseguidos, volvéndose a impor sobre a muller aquelas leis e conceptos tradicionais, agravados aínda máis pola ideoloxía fascista nacional católica presente durante toda a ditadura. A igrexa cómplice da ditadura foi a encargada de ditar as normas morais, integrándose en todas as institucións políticas do estado e invadiu os espazos máis íntimos da vida privada das españois e das españolas.

A igrexa católica ditou a súa moral, as súas normas de conduta con respecto á sexualidade da sociedade. Foron as mulleres e os homosexuais os que sufriron esta represión das leis do franquismo as súas penas e.... a súa frustración. O nivel era de tal intromisión que ás mulleres impúñaselles a virxinidad, a nai solteira era expulsada pola familia, bañábanse no mar ou o rio vestidas, e chegaron a obrigar á “reunificación” familiar a punta de pistola das parellas divorciadas baixo a república.

Estamos xa liberados deses longos séculos de opresión e represión da sexualidade

Non, a nivel histórico a revolución sexual dos anos sesenta que se produciu, ao non desenvolver cara á revolución socialista o capitalismo terminou por mercantilizar as conquistas que se produciron.

Máis en concreto, na transición política, que foi un período convulso cheo de reivindicacións, loitas por conquistar dereitos, etc., a constitución do 78 lonxe de expor unha verdadeira liberdade da sexualidade foi un xerro de auga fría, posto que a súa aprobación non implicou o cambio, senón que foi (e é) preciso seguir loitando pola liberdade sexual en todos os ámbitos.

Tras mobilizacións aprobouse a lei do divorcio en 1981 (reformada no 2005 “divorcio exprés”), a lei de aborto conseguiuse no 2010, a liberdade de elección de matrimonio conseguiuse no 2005. Pero, seguimos pagando cos nosos impostos colexios relixiosos onde se ensina todo o contrario á liberdade sexual e que separan por sexos, seguimos sen que a maioría dos métodos anticonceptivos estean na Sanidade Pública, no curriculum escolar non existe nada referente á educación afectivo-sexual. En fin, após de case corenta anos que morreu aquel que tanto nos reprimiu en todos os sentidos seguimos a anos luz dunha verdadeira liberdade sexual.

A intervención do Estado

O estado a través das súas institucións e da lexislación trata de salvar custe o que custe a familia patriarcal, como base para a estabilidade do sistema e para garantir a perpetuación da especie, que achegue a man de obra necesaria de onde extraer a plusvalía que necesita para a súa reprodución o sistema capitalista.

Hoxe no estado estado español hai un reforzamento da ideoloxía máis reaccionaria por parte da política do goberno do PP cos seus ministros á cabeza, así Gallardon quere volver a lei  de aborto dos anos noventa e o ministro Wert impondo a relixión nas aulas, a segregación por sexos e introdución dunha materia que poderiamos denominar a “vella” “formación do espírito nacional”.

Desta maneira, estamos a retroceder a pasos axigantados cara á dobre moral sexual reaccionaria de hai décadas. A aprobación de leis como “A lei da Familia” do goberno do PP de Galicia, onde expón a familia patriarcal como núcleo fundamental da sociedade, son leis que van en contra as mulleres, os homosexuais, as familias non tradicionais e a intimidade sexual dos/as novos. Péchanse Centros de Orientación Familiar, para ser privatizados e postos aos servizos de organizacións relixiosas. Os libros escolares, a maioría de editoras da igrexa, seguen perpetuando o rol machista dos homes e sobre todo invisibilizando o papel da muller en todos os ámbitos e como non podía ser menos no terreo sexual.

Ao final, e ante as privacións ás que a crise económica, os recortes e axustes que están a desenvolver, queren impor unha  moral sexual para que, como dixo W. Reich nos anos 30, axúdelles a que o individuo “... axústese á orde autoritaria, ao que se someterá a todas as miserias e degradacións”.

Para enfrontar a política das razas ou dos xéneros desde unha perspectiva revolucionaria hai que consideralos, non como meras entidades biolóxicas senón como construcións sociais. A sexualidade é tan produto humano como o son as dietas, os medios de transportes, as formas de traballo, os procesos de produción e as formas de opresión. Temos que comprender o sexo en termos de análise social e histórica para facer unha política sexual mais realista, que axude aos individuos a establecer relacións máis libres para enfrontar o sistema capitalista.

3 de marzo do 2013No hay comentarios:

Publicar un comentario